Ürünler > Co-60 Kaynağı

Co-60 Kaynağı

Cobalt-60, tüm HDR brakiterapi tedavileri için iyi kurulmuş ve klinik olarak kanıtlanmış bir izotoptur. Co-60 muazzam bir başarı elde etti ve modern HDR brakiterapi ihtiyaçlarını desteklemek için gelişmeye devam etti. Co-60 kaynağı sadece klinik olarak kanıtlanmış değil, aynı zamanda fiziksel olarak iyi anlaşılmış ve kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Co-60 ile tedavi, risk altındaki organların (OAR) Ir-192’den daha düşük doza maruz kalmasını sağlar.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti
Çifte Havuzlar Mahallesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
TEKNOPARK Arge-2 Davutpaşa
34220 Esenler/İstanbul
© Copyright 2021 Nukleon