Kalite, İSG, Çevre Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak Temel Amacımız, “Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun olarak üretim yaparak sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır.”

“Nükleer Tıp” alanında; güvenli, kaliteli ve yenilikçi üretim ve hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürürken, tüm müşterilerimiz için değer katmaktaki temel politikamız, aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır.

 • Müşteri odaklı çalışmak ve müşterilerimizin memnuniyetini sürekli olarak artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Müşterilerimiz ile iletişim kanallarını geliştirmek ve bu iletişimin hatasız yönetimini sağlamak,
 • Zamanında, kesintisiz, doğru ve güvenilir hizmet vermek amacıyla gerekli proseslerin kurulması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine ve yasal mevzuatlarına uymak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle altyapı, üretim ve hizmetin sürekliliğini sağlamak,
 • Temel amaç ve politikamız doğrultusunda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak,
 • Şirket çalışanlarının performans ve memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,
 • Süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek müşteri gerekliliklerini sağlamayı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, yenilikçi ve proaktif yönetim anlayışı ile yürüttüğümüz üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı, sosyal ve kültürel yapımızın da iyileştirilmesi için bir araç olarak yorumluyor ve aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

 • Çalışma ortamındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri önceden belirlemek ve kontrol altına almak,
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmek,
 • Sağlık ve güvenlik konusunda tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymak,
 • Çalışma standartlarını, iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde, üst seviyelere çıkartmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini, bütün süreçlerimize entegre ederek, uygulamayı ve sürekli olarak iyileştirme prensibini esas kabul eder, geliştirmeyi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde oluşan çevre etkilerini en aza indirebilmek için gerekli tüm önlemleri, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde almakta ve uygulamaktayız.

Sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde;

 • Enerji ve doğal kaynakları bilinçli ve verimli kullanılmayı,
 • Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıkları, öncelikle azaltmayı ve geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Geri kazanılamayan atıkların ulusal atık yönetim kuralları çerçevesinde bertaraf edilmesini,
 • Çevre yönetim sistemini, diğer yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın, çevrenin korunması konusunda farkındalıklarını arttırmayı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu bilincinde önemsiyor ve taahhüt ediyoruz.
Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.
No: 151/1I/1
Yıldız Teknik Üniversitesi TEKNOPARK
34220 Esenler/İstanbul
+90 212 483 73 34
© Copyright 2024 Nukleon