Ürünler > Dota-TOC

Dota-TOC

Dota-TOC, radyo etiketleme (Ga-68 ve Lu-177) için bir prekürsör ve somatostatin reseptörleri için bir liganddır.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti
Çifte Havuzlar Mahallesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
TEKNOPARK Arge-2 Davutpaşa
34220 Esenler/İstanbul
© Copyright 2021 Nukleon