Ürünler > I-125 Beyin Seedleri

I-125 Beyin Seedleri

Bu tohum, lokalize beyin tümörlerinin geçici veya kalıcı tedavisi için tasarlanmıştır. Bu tümörler, I-IV Dünya Sağlık Örgütü derecelendirmeli küçük sınırlı glial tümörlerinin yanı sıra beyin metastazlarını da içerir. Steril ve tekli IsoSeed’ler, iç çapı 1 mm olan kapalı çift kateterler kullanılarak implante edilir. Beyin Tümörü Tedavisi için IsoSeed® I25.S17plus, kateterin içine ara parçalar, filamentler veya klipslerle sabitlenebilir.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti
Çifte Havuzlar Mahallesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
TEKNOPARK Arge-2 Davutpaşa
34220 Esenler/İstanbul
© Copyright 2021 Nukleon