Ürünler > EBTATE

EBTATE

EBTATE, somatostatin analog omurgasında Evans Blue’yu (EB) içerir ve bu da sanal bir yavaş salım sistemi olan albumindeki tutulumu önemli ölçüde artırır. Hedefleme molekülünü Evans Blue’ya (EB =albümin bağlama motifi) bağlamak, kandaki yarılanma ömrünü uzatır ve teranostik biyoyararlanımı arttırır. Kafa kafaya karşılaştırmada, uzun etkili EBTATE, TATE’e göre in vivo farmakokinetik ve anti-tümör etkinlik göstermiştir.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti
Çifte Havuzlar Mahallesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
TEKNOPARK Arge-2 Davutpaşa
34220 Esenler/İstanbul
© Copyright 2021 Nukleon